Revize spalinových cest

  • Revize a kontroly spalinových cest
  • Měření účinnosti spalování
  • Měření emisí mylých znečišťovatelů ovzduší

Revize a kontroly spalovacích cest provádíme analyzátorem spalin TESTO 330–2LL.

  • mereni spalin
  • mereni spalin

Veškeré měřící přístroje jsou pravidelně kalibrovány v akreditovaných laboratořích.